Søk sykepleierutdanning i Orkdalsregionen 2018

Det er en glede for Orkdalsregionen å kunne meddele at det blir satt i gang desentralisert sykepleierutdanning på tre steder i Orkdalsregionen fra høsten 2018. Etter god jobbing fra SiO og kommunene i Orkdalsregionen, har NTNU bestemt seg for å opprette klasser i Hitra, Meldal og Hemne. Dette er en heltids utdanning der NTNU flytter studiestedet ut fra Trondheim. Studiestedene blir på Løkken, Fillan og Kyrksæterøra. Konkrete lokaler vil vi komme tilbake til senere. Her vil en klasse på 8 til 12 elever møtes til forelesninger og gruppearbeid. Den mest spesialiserte undervisningen vil foregå på NTNU i Trondheim.

I tillegg til det som gjelder for det ordinære opptaket, stilles det krav om to års relevant yrkeserfaring.

Med unntak av de første oppstartsukene, dager med ferdighetstrening og perioder med praksisstudier, vil studentene få all undervisning og veiledning via skjerm til det lokale studiestedet. Ferdighetstrening vil foregå i universitetets simuleringsenhet på campus Øya i Trondheim. På det lokale studiested vil studenten være en del av en gruppe på mellom 8 og 12 studenter. Gruppa vil få tilknyttet en veileder i Trondheim som har ansvar for faglig oppfølging og veiledning, samt en kullkontakt som studentene kan kontakte når det gjelder studieårets innhold og organisering, samt timeplan.
Du kan i Orkdalsregionen studere ved disse studiestedene:

  • Hemne
  • Hitra
  • Meldal
Uavhengig av studentens bosted, vil det være krav om at studentene møter på det lokale studiestedet der de har fått studieplass. Det forventes at studentene disponerer egen bærbar PC som lar seg koble på internett ved studiestedet. Når det gjelder oppbygging av studiet, innhold, læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer vises det til studieplan og emnebeskrivelser.
Ved ordinært opptak er søknadsfristen 15. april. Hvis du søker med realkompetanse, eller ønsker å bli vurdert på spesielle vilkår så er søknadsfristen 1. mars Søknader sendes inn på Samordna opptak sine sider https://www.samordnaopptak.no/info/

Søk her:

Les mer:

 

Til toppen