tare

Tang og tare fra Trøndelag – den neste milliardindustrien?

Tang og tare fra Trøndelag – den neste milliardindustrien?

Global befolkningsvekst og økt levestandard betyr økt behov for mat og fôrråvarer. Trøndelagsregionen er i dag en sterk og innovativ eksportør av laks og sjømat, men også en vesentlig produsent av grønnsaker, kjøtt, og melk til innenlandsforbruk. Kan industrialisering av tang- og tareproduksjon gi grunnlag for lønnsom næringsutvikling og økt vekst i regionens matproduksjon?

Tid: 15. juni, 0800-100

 

Sted: Arvesølvet Folkekafe, Trondheim Folkebibliotek

Påmelding: Link

Orkdalsregionen, Oi! Trøndersk Mat og drikke og  Næringsforeningen i Trondheimsregionen inviterer til frokostmøte for å informere om mulighetene for et nytt industrieventyr ved industrialisering av tang- og tareproduksjon.
Import og produksjon av soya har de siste årene vært mye omtalt, store ressurser settes nå inn på å industrialisere produksjon av tang og tare som potensielt kan erstatte mye av den omstridte importen av soya.

Norge ønsker å være verdens fremste sjømatnasjon og drive en bærekraftig produksjon, med en helhetlig utnyttelse av de marine ressursene. Dyrkede makroalger representerer en helt ny biomasse, hvor mulighetene for innovasjon og næringsutvikling basert på helhetlig utnyttelse av råstoffet er enorme.

Program:

Fremtidens Fôrråvarer
v/Administrerende direktør Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling AS og styreleder i Foods of Norway.

Fremtidens industri – basert på dyrkede makroalger
v/seniorforsker Jorunn Skjermo, Sintef  Ocean

Fremtidens behov for konservering og logistikk i en industrialisert tang- og tareproduksjon
v/Halvard Aagaard, Orkel AS

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Nyheter, 0 kommentarer