Plast til glede og plast til forsøpling

Plast er et materiale vi har stor nytte av, men plast er også et materiale som gir oss store utfordringer.Rådet for Orkdalsregionen besluttet derfor å utarbeide en plaststrategi for regionen. ReMidt fikk oppdraget og Rambøll v/ Gunhild Flaamo ble engasjert til å lede arbeidet.

Strategien skal romme konkrete og målbare handlinger. Den skal bidra til økt kunnskap om gode plastvalg, redusert bruk av engangsplast, redusert forsøpling og mindre utslipp av mikroplast.

I den forbindelse inviteres det til workshopen «SMARTERE BRUK AV PLAST».

Det skal utformes tiltak innenfor følgende hovedtema:

  • Innkjøp, forbruk og miljøledelse
  • Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid
  • Håndtering for gjenvinning av plast
  • Forhindre forsøpling – ryddeaksjoner

Workshopen blir gjennomført i hver enkelt kommune 10. September fra 0900-1500, med videooverføring av innledninger, deretter gruppearbeid, prioriteringer av tiltak og vegen videre. Har du lyst til å være med?

Meld din interesse til:

Hitra: Ida Nesset, epost: ida.nesset@hitra.kommune.no

Frøya: Øyvor Helstad, epost: oyvor.helstad@froya.kommune.no

Skaun: Kisten Vågø, epost: kirsten.vago@skaun.kommune.no

Heim: Lars Wiik, epost: lars.wiik@heim.kommune.no

Orkland: Atle Wormdal, epost: atle.wormdal@orkland.kommune.no

Rindal: Bjarne Lund, bjarne.lund@rindal.kommune.no

Lurer du på noe om prosjektet?

Kontakt Gunhild Flaamo, Rambøll.

Epost: Gunhild.Flaamo@Ramboll.no eller ring 90152012

Til toppen