Velkommen til Orkdalsregionen!

- Norges mest spennende region!

ORKDALSREGIONEN

Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør, og er virkelig et Norge i miniatyr. Her kan du leve et godt og aktivt liv. Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen.  Næringslivet er mangfoldig med  kystdelen av regionen som representerer et internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks. 

Orkdalsregionen er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk. 

Videre innover i Orkdalsregionen har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen. Orkanger er regionsenteret med havn, sykehus og et større industrimiljø. Regionen består av Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Skaun, Rindal og Meldal kommuner.

Kystriksveien i Vest-Trøndelag
Et nytt fylke skal bygges. Hva er da mer naturlig å satse på enn å bygge god infrastruktur der potensialet for vekst er størst.
Nyheter
Her kan du lese Orkdalsregionens innspill til strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag. Innspillene er nummerert, men ikke prioritert. 1: Tunell under Stjørn-
Nyheter
Kommunekart Orkdalsregionen
Orkdalsregionen er den store og næringskraftige regionen i Vest-Trøndelag. I Orkdalsregionen finner du de store oppdrettskommunene, prosessteknologi i verdensklasse og subseamiljøer av internasjonal betydning.
Nyheter
Til toppen