Regionrådet Orkdalsregionen

Orkdalsregionen

Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør. Vi har mye å by på. Her kan du leve et godt og aktivt liv.

Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen. Næringslivet er mangfoldig. Kystdelen av regionen representerer både et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks. Over 40% av Sør-Trøndelags eksportinntekter kommer fra Hitra, Frøya og Snillfjord. Orkdalsregionen representerer en hel verdikjede innen lakseproduksjon, både med genbank, settefiskanlegg, oppdrett og av verdens største lakseslakterier. Laks har betydd mye for Orkdalsregionen også før oppdrettseventyret startet. Orkla har vært kjent for sitt gode laksefiske langt tilbake tid, og industribygger Thams drev også med lakseeksport. Laksen knytter derfor regionen sammen historisk, identitets- og næringsmessig. Men Orkdalsregionen er mye mer enn laks. Orkdalsregionen er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk. Wacker Holla skal nå utvide med å bygge nye smelteovner og kommer til å investere for 800 millioner kroner de neste årene.

Videre innover i landet har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal, med blant annet Norges største tetthet av melkeroboter. Disse bygdene grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen. Orkanger er regionsenteret med havn, sykehus og et større industrimiljø.

Orkdalsregionen og tilliggende regioner står foran investeringer på flere titalls milliarder kroner. Orkdalsregionen får en vesentlig del av vindkraftutbyggingen i Midt-Norge og det skal investeres for mange milliarder i vindparker bare i Snillfjord. I tillegg kommer milliardinvesteringer i nye kraftlinjer. Vi grenser tett opp til utbyggingen på Ørlandet av ny kampflybase og de muligheter det gir i et felles bo- og arbeidsmarked. Disse enorme utbyggingene gir store muligheter for næringslivet.

Regionrådet Orkdalsregionen

 

Til toppen