Kystriksveien i Vest-Trøndelag
Et nytt fylke skal bygges. Hva er da mer naturlig å satse på enn å bygge god infrastruktur der potensialet for vekst er størst.
Nyheter
Her kan du lese Orkdalsregionens innspill til strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag. Innspillene er nummerert, men ikke prioritert. 1: Tunell under Stjørn-
Nyheter
Kommunekart Orkdalsregionen
Orkdalsregionen er den store og næringskraftige regionen i Vest-Trøndelag. I Orkdalsregionen finner du de store oppdrettskommunene, prosessteknologi i verdensklasse og subseamiljøer av internasjonal betydning.
Nyheter
Til toppen