Nærpolitireformen har spilt falitt. Det mener Gunn I. Stokke (Sp), leder i Orkdalsregionen. –Jeg krever bedre beredskap, kortere utrykningstid og mer operativt politi i
Nyheter
Sommerhilsen til næringa i våre eierkommuner Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene og Orkladalen til innlandsbygdene rundt
Nyheter
Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om tuneller langs Fv 714 Regionrådet i Orkdalsregionen har i sitt møte 7. juni 2019 behandlet spørsmålet om belysning
Nyheter
Uttalelse om bemanningsutviklingen i politiet i kommunene i Orkdalsregionen Regionrådet i Orkdalsregionen er kjent med at det har svært en negativ utvikling i bemanningstallene
Nyheter
Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om Orkland travpark, «Nye Leangen» Regionrådet i Orkdalsregionen støtter arbeidet med å etablere Nye Leangen på området der Orkdal
Nyheter
Uttalelse om trafikkavviklingen gjennom Klettkrysset mellom E6,E39 og avkjøring til Fv 707 Trafikkavviklingen gjennom det nye Klettkrysset preges av lange køer i rushtiden. Kommunene
Nyheter

5. april 2019

Ny daglig leder

Kari Frøseth  starter som ny daglig leder 20. august 2019. Hun kommer fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Nyheter
I regi av SiO-samarbeidet ble det i 2012 opprettet et prosjekt for å understøtte kreftomsorgen i kommunene med egen kreftkoordinator. Den norske kreftforening bidro
Nyheter
Fredag 24. august var det en milepæl i helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 11 kommuner og St. Olavs hospital kunne endelig underskrive avtalen som bekrefter det
Nyheter
Global befolkningsvekst og økt levestandard betyr økt behov for mat og fôrråvarer. Trøndelagsregionen er i dag en sterk og innovativ eksportør av laks og
Nyheter   , , , , , ,
Til toppen