Regionrådet i Orkdalsregionen er et strategisk samarbeid mellom kommunene Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord, Skaun, Orkdal, Rindal og Meldal. I tillegg består samarbeidet av
Nyheter
Fredag 24. august var det en milepæl i helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 11 kommuner og St. Olavs hospital kunne endelig underskrive avtalen som bekrefter det
Nyheter
Global befolkningsvekst og økt levestandard betyr økt behov for mat og fôrråvarer. Trøndelagsregionen er i dag en sterk og innovativ eksportør av laks og
Nyheter  , , , , , ,
Det er en glede for Orkdalsregionen å kunne meddele at det blir satt i gang desentralisert sykepleierutdanning på tre steder i Orkdalsregionen fra høsten
Nyheter
Deep Energy
Helena Bjaaland jobber som sveiseingeniør for TechnipFMC på Orkanger Spoolbase i Orkdalsregionen. Hun er en flott representant for alle de menneskene som jobber og
Nyheter
Kystriksveien i Vest-Trøndelag
Et nytt fylke skal bygges. Hva er da mer naturlig å satse på enn å bygge god infrastruktur der potensialet for vekst er størst.
Nyheter
Her kan du lese Orkdalsregionens innspill til strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag. Innspillene er nummerert, men ikke prioritert. 1: Tunell under Stjørn-
Nyheter
Kommunekart Orkdalsregionen
Orkdalsregionen er den store og næringskraftige regionen i Vest-Trøndelag. I Orkdalsregionen finner du de store oppdrettskommunene, prosessteknologi i verdensklasse og subseamiljøer av internasjonal betydning.
Nyheter
Til toppen