Regionrådsmøter

Regionrådsmøte i Orkdal 2. februar 2018

Innkalling og sakliste til regionrådsmøte i Orkdalsregionen 2. mars 2018

Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen på Orkdal sjukehus 2. mars 2018

Presentasjoner:

Daniel Haga, Helse-Midt-Norge RHF

Matrise mulige felles helseoppgaver

Frank Jensen, Fylkesmann i Trøndelag

Hans Petter Øien Kvam, Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Skaun

Klara Borgen, Trondheim kommune

Odd Jarle Svanem, regionrådsleder/Hemne kommune

Oddbjørn Bang, Orkdal kommune

Roald Bergstrøm, Roald Bergstrøm Consult

SiO presentasjon status 23. feb 2018

 

 

 

 

 

Skrevet av Håkon Kibsgaard Jordet i Regionrådsmøter