Referat Rådsmøte pr mail Mars 2020

Tid: Saker behandlet pr. mail med frist 1. April 2020

Sted: Hjemmekontor

Kommune

Navn på representanter

Epost representanter

Frøya

Kristin Strømskag, ordfører

Kristin.furunes.stromskag@froya.kommune.no

Geir Meland

geir.meland@froya.kommune.no

Beate Sandvik Meland, rådmann

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.no

Hitra

Ole Haugen, ordfører

Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no

Lars P Hammerstad

Lph@hitra.kommune.no

Ingjerd Astad, rådmann

Ingjerd.astad@hitra.kommune.no

Orkland

Oddbjørn Bang, ordfører

Oddbjorn.bang@orkdal.kommune.no

Anne Mari Svinsaas

svinsaas@outlook.com

Ingvill Kvernmo, rådmann

Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no

Heim

Odd Jarle Svanem,ordfører

odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no

Tora Vaagan Hofset

post@hnf.no

Torger Aarvaag, rådmann

torger.aarvaag@hemne.kommune.no

Skaun

Gunn Iversen Stokke, ordfører

Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommune.no

Siri Grøttjord

siri.grottjord@skaun.kommune.no

Jan- Yngvar Kiel, rådmann

Jan-Yngvar.Kiel@skaun.kommune.no

Rindal

Vibeke Langli, ordfører

vibeke.langli@rindal.kommune.no

Line Therese Flåtten

line.therese.flatten@rindal.kommune.no

Birgit Reisch , rådmann

birgit.reisch@rindal.kommune.no

Tillitsvalgte:

Bente Fagerli ,Meldal kommune

Bente.fagerli@orkland.kommune.no

Astrid Bakken, Rindal kommune

astrid.bakken@rindal.kommune.no

Rennebu

Observatører:

Ola Øye, ordfører

ola.oie@rennebu.kommune.no

Per Ø. Sundell, rådmann

Per.Sundell@rennebu.kommune.no

Ørland

Tom Myrvold, ordfører

Tom.myrvold@orland.kommune.no

Emil Raaen, Rådmann

Emil.raaen@orland.kommune.no

Surnadal

Margrethe Svinvik ordfører

margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no

Knut Haugen, Rådmann

knut.haugen@surnadal.kommune.no

Pga. restriksjoner vedrørende Koronavirus ble møtet gjennomført pr. mail med tilbakemelding innen 1. april 2020

PS 02/2020 Årsrapport Næringsfond

Årsrapport og Regnskap/Tilskuddsliste ble utsendt som vedlegg.

Rådets enstemmige vedtak:

1. Regionrådet i Orkdalsregionen tar rapporten til orientering.

2. Rapporten oversendes Trøndelag Fylkeskommune innen 1. april 2020

PS 03/2020 Søknad fra Svanem Biogass om støtte fra næringsfondet

Bakgrunn og søknad ble utsendt som vedlegg.

Saken er behandlet i AU 16.03.20 hvor de innstilte på omsøkt beløp.

Heim Kommune v/ordfører Odd Jarle Svanem var innhabil i behandling av sak 03/20

Rådets enstemmige vedtak:

1. Regionrådet i Orkdalsregionen innvilger kr. 250 000,- fra næringsfondet i støtte til Svanem Biogass

2. Vilkår gitt i tilsagnsbrev regionale næringsfond Trøndelag legges til grunn for tilsagnet.

3. Det forutsettes at kompetansen som utvikles i dette prosjektet gjøres tilgjengelig for andre som ønsker å starte lignende virksomhet.

PS 04/2020 Uttalelse om ferjeforbindelse Værnes – Moldtua

Uttalelsen Ferjeforbindelse Værnes – Moldtua ble sendt som vedlegg

Rådets enstemmige vedtak:

1. Regionrådet i Orklandsregionen støtter arbeidet med en ferjeforbindelse mellom Værnes og Moldtua i Orkland Kommune

2. Regionrådet ber Trøndelag fylkeskommune sette i gang et arbeid for å få etablert en slik forbindelse.

Referent

Liv Darell