Krever å få mer politi nær folk

Nærpolitireformen har spilt falitt.

Det mener Gunn I. Stokke (Sp), leder i Orkdalsregionen. –Jeg krever bedre beredskap, kortere utrykningstid og mer operativt politi i mitt distrikt, sier Stokke.

Løser politiet sitt samfunnsoppdrag?

Fra 2016-2019 fikk Trøndelag politidistrikt netto 110 ekstra stillinger. Samtidig økte antall stillinger i Trondheim med 169. Altså har resten av Trøndelag fått 59 færre stillinger på 3 år.
Politimeldingen (med evaluering av politireformen) kommer nå i juni, og det er nok fortsatt ingen tegn til kursendring fra regjeringa, nå føler jeg for igjen og må si ifra om hva konsekvensene av den totalt feilslåtte reformen er for folk.

Jeg opplever at folk mister tilliten til politiet og at de ansatte også er misfornøyd. Dette går utover beredskapen til innbyggerne, også her i regionen. Nærpolitireformen har spilt falitt og nå krever jeg mer politi nær folk.
Det kan ikke lengre være i tvil om at nærpolitireformen har gått ut over lokalpolitiet.

Den har ført til at antall stillinger har økt i hovedsetene, og at det har blitt færre politifolk ute i distriktene.
Nærpolitireformens sentralisering har gått på bekostning av beredskapen i flere av orkdalsregionens kommuner.
Tilgjengeligheten til politiet har aldri vært dårligere og stadig flere lensmannskontor holder stengt flere dager i uka.

Som leder for Orkdalsregionen som består av Frøya, Hitra, Orkland, Rindal, Skaun og Heim kommuner vil jeg være tydelig på at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.

Dette handler om tryggheten til innbyggerne. Jeg krever bedre beredskap, kortere utrykningstid og mer operativt politi i mitt distrikt. Kravet om 2 politifolk per 1000 innbyggere må komme hele landet til gode, ikke bare storbyene.
Det må komme en reell styrking av de gjenværende lensmannskontorene. Alle gjenværende lensmannskontor burde f.eks. ha mulighet til å utstede pass.

En av begrunnelsene for nærpolitireformen var at den skulle bidra til mer publikumskontakt og tilgjengelighet. Undersøkelser viser at reformen har ført til en systematisk sentralisering av politiet.
En fullstendig oversikt over åpningstider i Trøndelag politidistrikt viser hvilke lensmannskontor som ble nedlagt i reformen. Tabellen viser tydelig at mange av lensmannskontorene som skulle styrkes i reformen heller har blitt svekket. Tilgjengeligheten til politiet har aldri vært dårligere.
Når reformen skulle innføres sa daværende justisminister Anders Anundsen (FrP) når han la fram nærpolitireformen 17. februar 2015: «Ett av de viktige kravene er at tjenestedene skal ha et skikkelig tilbud til befolkningen. Det skal ha fleksible åpningstider som gjør at en kan komme til tjenestestedet også utenfor ordinær arbeidstid.»

Hitra lensmannskontor har åpent 2 dager i uka fra 10:00 til 14:00, når folk er på arbeid eller skole….
Frøya har ikke kontor, Rindal har ikke kontor, Skaun har ikke kontor, Heim har på Kyrksæterøra 3 dager i uka, men ikke i gamle Halsa.
Orkdal skal stort sett betjene alle, men har kun åpningstid til 15:00.

Antall stillinger:
Ut fra SSBs statistikk kan vi se hvor stillingene har blitt av gjennom nærpolitireformen.
Et hovedargument fra regjeringen for å legge ned 126 lensmannskontor over hele landet var at dette frigjorde penger til å få flere politifolk i politibil som skulle ut til folket. Det finnes ingen statistikk som tilsier at det faktisk skjedde.

Gunn I Stokke
Leder Orkdalsregionen