Orkdalsregionen tildeler midler til koronautsatt næring

Sommerhilsen til næringa i våre eierkommuner

Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene og Orkladalen til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør. Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen og næringslivet er mangfoldig. Og nettopp dette med næring er noe av det som knytter oss sterkt sammen.

Korona pandemien har satt lokalt næringsliv på prøve. Mange sliter og flere har behov for ei hanstrekning. Rådet for Orkdalsregionen, som består av ordførerne i medlemskommunene, har vedtatt å bruke deler av næringsfondet til lokale små og mellomstore bedrifter som har store utfordringer pga. koronasituasjonen. De sentrale støtteordninger som bedriftene kan søke på passer ikke alle og gjør at noen faller mellom to stoler.

Sammen med tildelte regionale og nasjonale midler til kommunene har Regionrådet vedtatt å tildele 2 millioner av næringsfondet til lokale tiltak for koronautsatt næring. Fordelingen står den enkelte kommune for, da lokalkunnskap og kontakt med lokalt næringsliv er avgjørende.

Med vennlig hilsen

Gunn Iversen Stokke
Leder Orkdalsregionen