Regionrådet uttrykker bekymring over belysningen i tunellene langs Fv 714

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om tuneller langs Fv 714

Regionrådet i Orkdalsregionen har i sitt møte 7. juni 2019 behandlet spørsmålet om belysning i tunellene langs Fv 714 mellom Orkdal og Frøya.
Orkdalsregionen har mottatt bekymringsmelding om dårlig belysning i tunellene, spesielt ved innkjøringen, der den bra overgangen fra dagslys kan bli forvirrende for sjåfører. Denne
situasjonen kan bli direkte trafikkfarlig og forårsake ulykker. Mest utsatt per i dag er Hitratunellen og Frøyatunellen langs Fv 714.
Regionrådet anmoder vegeier Trøndelag fylkeskommune om a finne og iverksette en løsning som reduserer risikoen for slike ulykker snarest, innen unngåelige ulykker finner sted.

 

Rørvik 6. juni 2019
Odd Jarle Svanem
Leder i Orkdalsregionen
Ordfører i Hemne kommune

UTTALELSE – TUNNELER(1)