Regionrådet støtter lokalisering av ny travpark til Orkland

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om Orkland travpark, «Nye Leangen»

Regionrådet i Orkdalsregionen støtter arbeidet med å etablere Nye Leangen på området der Orkdal travpark ligger i dag. Området er planavklart i kommunens arealplan, og det er ikke nødvendig med langeplanprosesser for å ta omradet i bruk. Tidspunktet for å fraflytte Leangen nærmer seg raskt, og banespørsmalet må finne sin losning nå. Travsportens vugge stod i Orkdal, og miljøet og aktiviteten er også i dag størst i Orkdalsregionen. Samferdselsmessig ligger området meget gunstig til med nærhet til E39, Fv 65 og Fv 700. Miljømessig er området gunstig med grus i grunnen og lite terrenginngrep for å få etablert anlegget. Kostnadsmessig vil denne lokaliseringen være den mest gunstige for travsporten bade på kort og lang sikt.

Orkland travpark vil gi:
• Ny bane raskt
• Tradisjon og miljø er pa plass
• Lave kostnader med etablering
• Gunstig beliggenhet i forhold til tilgjengelighet
• Miljømessig gunstig lokasjon
• Kollektivtilbudet mellom Trondheim og Orkdal er godt
• Orkdalsregionen ønsker denne lokaliseringen

Orkdal 14. juni 2019
Odd Jarle Svanem
Leder i Orkdalsregionen
Ordfører i Hemne kommune

UTTALELSE – TRAVPARK