Regionrådet forventer utbedring av trafikkforholdene ved Klettkrysset

Uttalelse om trafikkavviklingen gjennom Klettkrysset mellom E6,E39 og avkjøring til Fv 707

Trafikkavviklingen gjennom det nye Klettkrysset preges av lange køer i rushtiden.

Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret for trafikksikkerheten i den nye kryssløsningen E6/E39 på Klett. Det er tidligere påpekt flere ganger at den valgte løsningen ikke var en heldig løsning og dette er nå bekreftet etter at krysset er tatt i bruk. Dette er en uholdbar situasjon på en europavei og vil bli ytterligere tilspisset når vinteren kommer.
Trafikk fra E39 har nå i flere år stått i lange køer for å komme inn på E6 og da er det frustrerende å oppleve at det fortsatt blir køer i den nye kryssløsningen, og at det oppstår farlige situasjoner når køene kommer inn på E6 i sone hvor det er tillatt med 100 km i timen. Utfordringen er rundkjøringen som er etablert på E39 like etter avkjøringen fra  E6.

Kommunene i Orkdalsregionen forventer at arbeidet med å utbedre kryssløsningen starter ummidelbart.

 

Orkdal 14. juni 2019
Odd Jarle Svanem
Leder i Orkdalsregionen
Ordfører i Hemne kommune

UTTALELSE – KLETTKRYSET