Stort kreftprosjekt i Orkdalsregionen avsluttet, men samarbeidet fortsetter

I regi av SiO-samarbeidet ble det i 2012 opprettet et prosjekt for å understøtte kreftomsorgen i kommunene med egen kreftkoordinator. Den norske kreftforening bidro med betydelig økonomisk støtte til prosjektet i perioden 2012- 2018. Nå foreligger det en sluttrapport fra arbeidet.

Prosjektet bidro til at kommunene i Orkdalsregionen økte kvaliteten på kreftomsorgen, og det bidro til økt fagkompetanse i den enkelte kommune og i regionen som helhet. Prosjektet styrket også samhandlingen innad i kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Samlet sett har prosjektet bedret pasienters og pårørendes opplevelse av et helhetlig og sammenhengende pasientforløp.

Rapporten oppsummerer tiltak og aktiviteter fra prosjektet som ble gjennomført i den enkelte kommune. Det blir opp til hver kommune å bestemme hvordan erfaringene og resultatene skal videreføres i egen regi eller i samarbeid med andre.

Etter prosjektavslutningen ble kommunene i Orkdalsregionen enige om å videreføre samarbeidet om kreftkoordinator innenfor to delprosjekter for 2019. Ordningen skal i løpet av dette året evalueres med tanke på en mulig mer permanent ordning fra år 2020.