Historisk avtale mellom St. Olavs hospital og 11 kommuner i Orkdalsregionen

Fredag 24. august var det en milepæl i helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 11 kommuner og St. Olavs hospital kunne endelig underskrive avtalen som bekrefter det samarbeidet som sykehuset og kommunene skal ha sammen på helseområdet. Dette er en avtale som styrker akuttberedskapen til innbyggerne i Orkdalsregionen. Dette oppnår de med å samkjøre legevakt, akuttberedskap på sykehuset på Orkanger og de kommunale akuttdøgnplassene (KAD). Der man før hadde opptil flere ansvarsområder innen akuttberedskap, vil man nå som pasient kun forholde seg til en aktør. Dette skjer som en følge av at fra nyttår tar St. Olavs hospital over driften av legevakten og KAD på vegne av kommunene. St. Olavs og kommunene har forhandlet et par års tid for å komme frem til denne avtalen. Orkdal kommunen vil være vertskommune på vegne av de andre kommunene og vil dermed ha den løpende oppfølgingen av avtalen.

Her skriver ordfører i Orkdal kommune og sjukehusdirektør Rune Wiseth , St. Olavs hospital under på avtalen. Leder i regionrådet Odd Jarle Svanem bivåner. Foto: Orkdalsregionen

Hovedformålet med avtalen med St. Olavs hospital er å gi befolkningen i Orkdalsregionen et mer enhetlig akuttilbud samt å spare penger. I tillegg forventer man en faglig gevinst med å samkjøre ulike miljøer innen akuttmedisin på Orkdal sjukehus. Et tettere samarbeid mellom kommunale helsetjenester og sykehuset vil føre til bedre kvalitet for pasientene og økt lokal trygghet. I tillegg er det forventet en betydelig innsparing som følge av dette samarbeidet. Vi snakker her om et beløp i størrelsesorden tre til fire millioner kroner som kommunen til sammen vil spare på å organisere helsesamarbeidet på denne nye måten.

Det var en veldig god stemning på møtet på fredag og en lettelse blant alle aktørene om at de har klart å bli enige om dette. I tillegg til avtalen som regulerer forholdet mellom St. Olavs hospital og kommunene, ble det også underskrevet en avtale som omhandler samarbeidet mellom kommunene når det gjelder regionrådet. Nytt her er at Skaun blir kontorkommune og at det utviklingsarbeidet innen helse som tidligere lå under SiO nå flyttes inn under regionrådet. Orkdalsregionen vil heretter få to ansatte. Begge disse to vil fra årsskiftet få kontorsted på rådhuset i Skaun.