Velkommen til Orkdalsregionen!

- Norges mest spennende region!

ORKDALSREGIONEN

Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør, og er virkelig et Norge i miniatyr. Her kan du leve et godt og aktivt liv. Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen.  Næringslivet er mangfoldig med  kystdelen av regionen som representerer et internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks. 

Orkdalsregionen er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk. 

Videre innover i Orkdalsregionen har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen. Orkanger er regionsenteret med havn, sykehus og et større industrimiljø. Regionen består av Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Skaun, Rindal og Meldal kommuner.

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om tuneller langs Fv 714 Regionrådet i Orkdalsregionen har i sitt møte 7. juni 2019 behandlet spørsmålet om belysning
Nyheter
Uttalelse om bemanningsutviklingen i politiet i kommunene i Orkdalsregionen Regionrådet i Orkdalsregionen er kjent med at det har svært en negativ utvikling i bemanningstallene
Nyheter
Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om Orkland travpark, «Nye Leangen» Regionrådet i Orkdalsregionen støtter arbeidet med å etablere Nye Leangen på området der Orkdal
Nyheter
Uttalelse om trafikkavviklingen gjennom Klettkrysset mellom E6,E39 og avkjøring til Fv 707 Trafikkavviklingen gjennom det nye Klettkrysset preges av lange køer i rushtiden. Kommunene
Nyheter

5. april 2019

Ny daglig leder

Kari Frøseth  starter som ny daglig leder 20. august 2019. Hun kommer fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Nyheter
I regi av SiO-samarbeidet ble det i 2012 opprettet et prosjekt for å understøtte kreftomsorgen i kommunene med egen kreftkoordinator. Den norske kreftforening bidro
Nyheter
Fredag 24. august var det en milepæl i helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 11 kommuner og St. Olavs hospital kunne endelig underskrive avtalen som bekrefter det
Nyheter
Global befolkningsvekst og økt levestandard betyr økt behov for mat og fôrråvarer. Trøndelagsregionen er i dag en sterk og innovativ eksportør av laks og
Nyheter   , , , , , ,
Det er en glede for Orkdalsregionen å kunne meddele at det blir satt i gang desentralisert sykepleierutdanning på tre steder i Orkdalsregionen fra høsten
Nyheter
Deep Energy
Helena Bjaaland jobber som sveiseingeniør for TechnipFMC på Orkanger Spoolbase i Orkdalsregionen. Hun er en flott representant for alle de menneskene som jobber og
Nyheter
Til toppen