Velkommen til Orkdalsregionen!

- Norges mest spennende region!

Plast til glede og plast til forsøpling

Plast er et materiale vi har stor nytte av, men plast er også et materiale som gir oss store utfordringer.

Rådet for Orkdalsregionen besluttet derfor å utarbeide en plaststrategi for regionen. ReMidt fikk oppdraget og Rambøll v/ Gunhild Flaamo ble engasjert til å lede arbeidet.

Foto Wil Lee Wright

ORKDALSREGIONEN

Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør, og er virkelig et Norge i miniatyr. Her kan du leve et godt og aktivt liv. Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen.  Næringslivet er mangfoldig med  kystdelen av regionen som representerer et internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks.

Orkdalsregionen er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk.

Videre innover i Orkdalsregionen har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen. Orkanger er regionsenteret med havn, sykehus og et større industrimiljø. Regionen består av Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Skaun, Rindal og Meldal kommuner.

SISTE NYTT:

Krever å få mer politi nær folk

Nærpolitireformen har spilt falitt. Det mener Gunn I. Stokke (Sp), leder i Orkdalsregionen. –Jeg krever bedre beredskap, kortere utrykningstid og...
Les mer

Orkdalsregionen tildeler midler til koronautsatt næring

Sommerhilsen til næringa i våre eierkommuner Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene og...
Les mer

Regionrådet uttrykker bekymring over belysningen i tunellene langs Fv 714

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om tuneller langs Fv 714 Regionrådet i Orkdalsregionen har i sitt møte 7. juni 2019...
Les mer
Regionrådet uttrykker bekymring over belysningen i tunellene langs Fv 714

Regionrådet er kritisk til bemanningsendringene i politidistriktet

Uttalelse om bemanningsutviklingen i politiet i kommunene i Orkdalsregionen Regionrådet i Orkdalsregionen er kjent med at det har svært en...
Les mer
Regionrådet er kritisk til bemanningsendringene i politidistriktet

Regionrådet støtter lokalisering av ny travpark til Orkland

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om Orkland travpark, «Nye Leangen» Regionrådet i Orkdalsregionen støtter arbeidet med å etablere Nye Leangen...
Les mer
Regionrådet støtter lokalisering av ny travpark til Orkland

Regionrådet forventer utbedring av trafikkforholdene ved Klettkrysset

Uttalelse om trafikkavviklingen gjennom Klettkrysset mellom E6,E39 og avkjøring til Fv 707 Trafikkavviklingen gjennom det nye Klettkrysset preges av lange...
Les mer
Regionrådet forventer utbedring av trafikkforholdene ved Klettkrysset

Ny daglig leder

Kari Frøseth  starter som ny daglig leder 20. august 2019. Hun kommer fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Les mer
Ny daglig leder

Stort kreftprosjekt i Orkdalsregionen avsluttet, men samarbeidet fortsetter

I regi av SiO-samarbeidet ble det i 2012 opprettet et prosjekt for å understøtte kreftomsorgen i kommunene med egen kreftkoordinator....
Les mer
Stort kreftprosjekt i Orkdalsregionen avsluttet, men samarbeidet fortsetter

Historisk avtale mellom St. Olavs hospital og 11 kommuner i Orkdalsregionen

Fredag 24. august var det en milepæl i helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 11 kommuner og St. Olavs hospital kunne endelig underskrive...
Les mer
Historisk avtale mellom St. Olavs hospital og 11 kommuner i Orkdalsregionen

Tang og tare fra Trøndelag – den neste milliardindustrien?

Global befolkningsvekst og økt levestandard betyr økt behov for mat og fôrråvarer. Trøndelagsregionen er i dag en sterk og innovativ...
Les mer
Tang og tare fra Trøndelag – den neste milliardindustrien?

 

Til toppen